Over ons

M4 is een jonge management en consultancy organisatie, oud in kennis en ervaring, onbevooroordeeld in benadering, creatief in oplossingen.
Wij nemen u uitermate serieus, zien een uitdaging in het oplossen van uw al dan niet complexe of strategische vraagstuk, en doen dit met veel plezier waarin wij graag met u delen.
Want doelgericht bewandelen wij met u de weg naar resultaat, maar vergeten niet onderweg te genieten van de reis!

Organisatie

De som der delen groter dan het geheel.

De wens zichzelf te overstijgen en het zoeken naar emotionele en intellectuele uitdagingen, verbindt de professionals van M4 in hun overtuiging samen tot grensverleggende resultaten in hun dienstverlening te komen. Persoonlijke groei is een tweede drijfveer. Er is sprake van een voortschrijdende verbreding en verdieping van deskundigheid, en persoonlijkheid.

De professionals zijn zelfstandig en hebben veel ruimte voor autonomie en eigen verantwoordelijkheid. Hun binding ligt in de gedeelde overtuigingen. Daarbij zijn key professionals ook aandeelhouder, zodat een groot commitment aan opdrachten, opdrachtgevers en de organisatie leeft.
Als delen van de som vormen zij een groter, samen groeiend geheel.

Profiel

M4 profileert zich als management consultancy organisatie en onderscheidt zich door specifieke, inhoudelijke kennis van (rail)vervoer, (sociale) veiligheid, bancaire zaken en telecom.

De key professionals van M4 kunnen bogen op >25 jaar ervaring en kennis op het gebied van project- en programmaManagement, veranderkunde, organisatiekunde, kennisManagement, informatieManagement, ICT Management, business IT-alignment, en E-business.
Zij bieden diepgaande kennis over succes en falen van organisatieveranderingen, zijn in staat (IT) kansen te vertalen naar bedrijfsdoelen, en hebben veel aandacht voor zowel organisatorische aspecten als de mens. Het credo is met plezier, maar bovenal in respect vanuit integriteit, met en voor klant en leverancier te werken.
De M4 professionals worden waar nodig aangevuld door een netwerk van zeer capabele managers en specialisten.

Cultuur

Passie, daadkracht, creatie

De verhoudingen binnen M4 zijn open en direct, en zetten aan tot persoonlijke groei. De eigenzinnige M4 professionals weten elkaar te prikkelen en daarmee het beste in zichzelf en elkaar naar boven te halen. Daarbij hoort een kritische kijk op functioneren van mensen of projecten om tot gewenste resultaten te komen.

Zeer belangrijk bij M4 is de factor lol en passie. Zonder bevlogenheid en plezier zijn creatieve oplossingen niet bereikbaar. Wat M4 betreft behoren deze daarom tot de basisingrediënten voor een individuele benadering en het bieden van maatwerk.

Structuur

M4 levelt op niveau
De opbouw van de M4 organisatie is gebaseerd op het principe van de netwerkorganisatie. Binnen de organisatie is echter sprake van vergaande samenwerking en kennisdeling, ondersteund door een kennismanagement systeem, tussen de professionals vanuit diverse invalshoeken en disciplines.

Het is een organisatiestructuur die erop is gericht ruimte te bieden aan managers en specialisten om gezamenlijk hogere doelen te bereiken. Tegelijkertijd stelt ze M4 in staat om snel in te spelen op de vraag van grotere organisaties in de snel veranderende maatschappij.

Dit model biedt ruimte aan de zelfstandig opererende professional om autonoom te blijven functioneren, maar waarbij sprake is van een gezamenlijke vormgeving van de organisatie, het samen werken aan de ondersteunende diensten ten behoeve van de organisatie, en/of het uitvoeren van werk uit naam van de organisatie, M4.