Gemeente Amsterdam (Metro en Tram)

Gemeente Amsterdam (Metro en Tram) is de organisatie voor de realisatie, het beheer en eigenaarschap van een veilig, betrouwbaar, efficient en aantrekkelijk metro- en tramnetwerk en draagt bij aan beleid en uitvoering van het openbaar vervoer in de metropoolregio Amsterdam.

Simulaties metro 2008-heden

Bij MET (Metro en Tram) wordt Jos als specialist ingeschakeld voor het opstellen en actualiseren van een rekenmodel (Operationeel Model Metro, OMM). Dit model wordt gebruikt voor het berekenen van rijtijden en het bepalen van de benodigde capaciteit van de metro in Amsterdam als onderdeel van een strategische studie naar het operationele concept voor de metro in Amsterdam. Het OMM wordt tevens gebruikt bij studies naar nieuwe metrolijnen en voor het maken van ramingen van beheerkosten.

Studie verlenging Noord-Zuidlijn naar Schiphol en sluiten Ringlijn 2019-2020

Voor MET heeft Jos rijtijdberekeningen gemaakt voor de verlenging van de Noord-Zuidlijn naar Schiphol en voor het verbinden van Centraal Station met station Isolatorweg (sluiten van de Ringlijn). Ook heeft Jos prognoses gemaakt van de beheer- en onderhoudskosten en voor de vervangingskosten voor de nieuwe infrastructuur.

Simulaties mogelijke dienstregelingen bij bouw station Sixhaven 2019

Bij de bouw van het toekomstige metrostation Sixhaven dient één spoor buiten dienst te worden genomen gedurende een aantal weken. Met behulp van het simulatiemodel van M4 heeft Jos de mogelijke dienstregelingen gesimuleerd en op basis daarvan een advies uitgebracht over de toe te passen dienstregeling.

Meer
projecten