Gemeente Amsterdam

Gemeente Amsterdam (Metro en Tram) is de organisatie voor de realisatie, het beheer en eigenaarschap van een veilig, betrouwbaar, efficient en aantrekkelijk metro- en tramnetwerk en draagt bij aan beleid en uitvoering van het openbaar vervoer in de metropoolregio Amsterdam.

Renovatie Piet Heintunnel – HF installatie (C2000 en MOBNEXT)

Jolly werkt momenteel in het projectteam van de Alliantie Piet Heintunnel (Heijmans, Siemens en gemeente Amsterdam). Jolly is gevraagd om ondersteuning te leveren bij de implementatie van het radiotunnelsysteem (HF) van de IJ-tram tunnel. Het HF zorgt voor de communicatie/dekking voor het mobilofoon systeem van de hulpdiensten (C2000) en voor de communicatie/dekking voor het mobilofoon systeem van GVB (MOBNEXT). Jolly zet zich binnen dit project in voor de afstemming met de stakeholders; GVB, Veiligheidsregio, aannemers en leveranciers.

Simulaties metro 2008-heden

Bij MET (Metro en Tram) wordt Jos als specialist ingeschakeld voor het opstellen en actualiseren van een rekenmodel (Operationeel Model Metro, OMM). Dit model wordt gebruikt voor het berekenen van rijtijden en het bepalen van de benodigde capaciteit van de metro in Amsterdam als onderdeel van een strategische studie naar het operationele concept voor de metro in Amsterdam. Het OMM wordt tevens gebruikt bij studies naar nieuwe metrolijnen en voor het maken van ramingen van beheerkosten.

Studie verlenging Noord-Zuidlijn naar Schiphol en sluiten Ringlijn 2019-2020

Voor MET heeft Jos rijtijdberekeningen gemaakt voor de verlenging van de Noord-Zuidlijn naar Schiphol en voor het verbinden van Centraal Station met station Isolatorweg (sluiten van de Ringlijn). Ook heeft Jos prognoses gemaakt van de beheer- en onderhoudskosten en voor de vervangingskosten voor de nieuwe infrastructuur.

Simulaties mogelijke dienstregelingen bij bouw station Sixhaven 2019

Bij de bouw van het toekomstige metrostation Sixhaven dient één spoor buiten dienst te worden genomen gedurende een aantal weken. Met behulp van het simulatiemodel van M4 heeft Jos de mogelijke dienstregelingen gesimuleerd en op basis daarvan een advies uitgebracht over de toe te passen dienstregeling.

Haalbaarheid en ontwerpfase metrostation Sixhaven 2018 -2020 

Na de in dienststelling van de Noord Zuidlijn is Jolly gestart met een onderzoek naar de haalbaarheid van een extra ondergronds metrostation in de Noord Zuidlijn. Jolly was hier verantwoordelijk voor het technisch management en heeft samen met zijn team, Benthem en Crouwel Architecten, Witteveen+Bos en diverse andere partijen de plannen uitgewerkt. In de plannen heeft Jolly het bouwkundig, installatie- en systeemtechnisch ontwerp en de begroting opgeleverd. Voor de uitwerking en het managen van het hele proces is gebruik gemaakt van BIM tooling. Een uitgebreidere beschrijving kun je lezen via deze link.

Noord Zuidlijn 2015 – 2018

Met veel plezier heeft Jolly vanaf 2015 tot en met de oplevering aan de Noord Zuidlijn gewerkt. In de rol van technisch projectleider heeft Jolly aan de volgende deelprojecten gewerkt binnen het TTA team (Transport Techniek en Afbouw):

  • Tunnelzendsysteem ten behoeve van C2000 en mobilofoon
  • UMTS/GSM netwerk
  • Laag- en middenspanningsinstallatie
  • Elektronisch toegangssysteem (EMMA)
  • Aanleg van netwerkvoorzieningen (NMA)
  • Installatie interfaces voor signalering en besturing op afstand (CBI interface met verkeerscentrale)

Meer informatie is te vinden via deze link.

Meer
projecten