GVB
GVB verzorgt het openbaar vervoer in en rond Amsterdam. Dagelijks reizen ongeveer 938.000 mensen met GVB, in de metro, tram en bus en op de veren over het IJ en Noordzeekanaal. GVB bestaat onder meer uit GVB Exploitatie en GVB Rail Services. M4 doet regelmatig projecten en adviesopdrachten voor beide onderdelen van GVB.

Wayfinding II 2021 – heden

Binnen het Amsterdamse metronetwerk is de bewegwijzering de laatste jaren aanzienlijk verbeterd. Dit is in het specifieke project Wayfinding I gebeurd, maar nieuwe eisen aan de bewegwijzering zijn de laatste jaren ook meegenomen in renovatie projecten en nieuwbouw zoals de Noord Zuidlijn. Het is echter nog niet zo dat het volledige metro netwerk van Amsterdam voldoet aan de laatste eisen op het gebied van bewegwijzering. Daarvoor is een programma van eisen opgesteld dat door het project Wayfinding II wordt gerealiseerd. Jolly heeft binnen dit project de rol van technisch projectleider.

Verzwaring tractie-energievoorziening metro 2015-2020

Door de komst van nieuw metromaterieel en wijziging van de lijnvoering bleek het noodzakelijk te zijn om de tractie-energievoorziening te verzwaren. Onze M4 projectmanager Jos Meester heeft hiertoe een programma opgezet dat bestaat uit netanalyses, ontwerpen en realisatieprojecten. Dit programma is momenteel nog in uitvoering.

Frequentieverhoging Noord-Zuidlijn 2019-2020

Bij de opening van de Noord-Zuidlijn is gestart met een dienstregeling van 10 metrotreinen per uur per richting. In de toekomst wordt voorzien dat de frequentie omhoog moet in verband met een hogere vervoervraag. Het enkelsporig eindpunt bij station Zuid vormt echter een knelpunt voor een hogere frequentie. Onze M4 projectmanager Jos Meester heeft met een team van specialisten van GVB onderzocht in hoeverre de frequentie omhoog kan.

Onderzoek capaciteit eindpunt Centraal Station Oostlijn metro 2019

Bij het eindpunt van de metro Oostlijn bij Centraal Station keren drie lijnen. GVB, gemeente Amsterdam en de Vervoervoerregio Amsterdam wilden weten wat de maximale frequentie is van dit eindpunt. Hiertoe is een gezamenlijke werkgroep opgezet. Onze M4 specialist Jos Meester heeft door middel van rijtijdberekeningen en simulaties bijgedragen aan deze werkgroep.

Meer
projecten